شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1395/03/04
انيميشن درس هاي اول و دوم زبان انگلیسی سال هشتم

انيميشن درس هاي اول و دوم زبان انگلیسی  سال هشتم
در کتاب زبان انگلیسی هشتم مبتکران، درس ها به صورت انیمیشن درآمده اند تا آموزش زبان را شیرین تر و جذاب تر کنند. این کتاب تمام رنگی و مصور است و یک سی دی دارد.

درباره بسته بیشتر بدانید
بسته را از این لینک خرید کنید